Onderzoek

Empathie op 4 hoeven

Het paard zorgt voor een betere therapie.

Doel: Therapeutisch paardrijden wordt een DBC en vergoedt door de zorgverzekeraars.

Therapeutisch rijden, als een relatief kostenintensieve vorm van therapie, wordt ook gedwongen om de effecten ervan op een begrijpelijke en transparante manier te presenteren om specifieke actieve factoren te kunnen isoleren en rechtvaardigen. De taak van evaluatie als toegepast onderzoek is het aantonen van de effectiviteit van de therapeutische interventie. Wereldwijd zijn er veel onderzoeken gedaan. Een greep op het wereldwijde internet: 

Engels

Duits

Zweeds

enz.

Wij willen ons inzetten om opnieuw wetenschappelijk onderzoek aan te vragen. Persoonlijk zou ik de onderzoeken wereldwijd willen gaan bestuderen en daarna de vragen die overblijven uitkristalliseren.

Om enig inzicht te geven hoe moeilijk het onderzoek naar therapeutisch paardrijden is hebben we hieronder de 8 eisen van wetenschappelijk onderzoek beschreven;

De focus van wetenschappelijk onderzoek ligt meestal op het oplossen van problemen. Hierbij streeft men ernaar om volgens een logische en georganiseerde methode data te verzamelen welke geanalyseerd kan worden om vervolgens met de verzamelde gegevens valide conclusies te trekken. Wetenschappelijk onderzoek dient objectief van aard te zijn en dient te repliceren zijn. In totaal zijn er acht eigenschappen welke onderzoek wetenschappelijk maken: doelgerichtheid, striktheid, testbaarheid, repliceerbaarheid, precisie en betrouwbaarheid, objectiviteit, generaliseerbaarheid en de mate van eenvoud.

Geïnteresseerd? Paard & Natuur wil dan graag in contact komen.