Nalaten

NALATEN

Het opstellen van een testament doe je samen met een notaris die je over allerlei praktische zaken goed kan adviseren. Voor het opnemen van een goed doel in je testament is het belangrijk om te bepalen welk thema je aanspreekt.
Stichting BeLeef Paarden zet zich in voor jongeren die therapie en coaching met paard&natuur niet kunnen betalen. Je kan de Stcichting BeLEEF Paarden in je testament een legaat toekennen (een vast bedrag of percentage van je nalatenschap) of als erfgenaam benoemen (in dat geval krijgt de stichting de gehele of gedeeltelijke nalatenschap, eventueel samen met andere erfgenamen).
Goed om te weten dat de Stichting BeLEEF Paarden de ANBI-status heeft en daarom vrijgesteld is van erfbelasting. Je nalatenschap komt dus voor 100% ten goede aan de stichting.
Voor meer informatie staan wij je graag te woord: beleefpaarden@gmail.com

Geïnteresseerd? Paard & Natuur wil dan graag in contact komen.