Kinderen

Soms heeft een kind even een extra steuntje nodig.

Soms heeft een kind even een extra steuntje in de rug nodig.
Wij ondersteunen kinderen met ontwikkelings- of gedragsstoornissen en leerproblemen.
Het erkennen, herkennen en leren omgaan met bijvoorbeeld:

  • Angstklachten
  • Boosheid/agressie
  • Hoog sensitief zijn (teveel prikkels)
  • Concentratieproblemen
  • Omgaan met pesterij/ weerbaarheid
  • Slaapproblemen
  • Eetproblemen
  • Dyslexie, dyscalculie

Hoe ziet de therapie en of coaching er dan uit?
Wij maken samen met u en uw kind een plan van aanpak voor één of meerdere sessies. Hiervoor kunnen we één of meerdere coaches en activiteiten inzetten. We gaan – uiteraard met uw toestemming – ook mee naar overleg over uw kind bij eventuele andere betrokken instanties om zoveel mogelijk de gezichten dezelfde kant op te laten kijken. Regelmatig evalueren over de aanpak is nodig waarin u, uw kind en andere begeleiders ook betrokken worden.
Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld bij schoolverzuim een gecombineerd plan te maken van verblijf en werk tussen en met paarden en therapie.

Geïnteresseerd?

Paard & Natuur wil dan graag in contact komen.